MUSIC LYRICS: Lady Amar – Hamba Juba Ft. JL SA, Cici & Murumba Pitch

MUSIC LYRICS: Lady Amar – Hamba Juba Ft. JL SA, Cici & Murumba Pitch

Lady Amar – Hamba Juba Ft. JL SA, Cici & Murumba Pitch Lyrics

Kimi nawe sekuphelile, mmh
Hamba
Hamba juba lami, bayok’bona phambili
Sekuphelile mtakamama, mtakamama
Sekuphelile mtakamama, Mtakamama

Hamba
Hamba juba lami, bayok’bona phambili
Hamba
Hamba juba lami, bayok’bona phambili
Hamba
Hamba juba lami, bayok’bona phambili
Hamba
Hamba juba lami, bayok’bona phambili

Ng’cel’ ung’xolele
Ekhaya lami ngiyawayenza amaphutha
Angeke ngikwazi uk’phila ungekho
Beng’cela s’hlale phantsi
Sithi uk’khuluma ngaloludaba
Uyazi ngiyak’dinga mama
Bewuthi sofa silahlane
Manje sekwenzenjani? Ngizibuza nami
I promise I’ll do everything you want me to
Ntombi uma ungabuya kimi, ng’ngashintsha manje
Sobabili
(S’phelele si so) S’phelele si so
(Ang’funi omunye) Ayi omunye
(Ng’funa wena wedwa) Wena wedwa
Sobabili
(S’phelele si so) S’phelele si so
(Ang’funi omunye) Ayi omunye
(Ng’funa wena wedwa) Wena wedwa
(Sobabili )’babili
(S’phelele si so) S’phelele si so
(Ang’funi omunye) Omunye
(Ng’funa wena wedwa) Omunye, Omunye
Sobabili
(S’phelele si so) Oh yeah si so
(Ang’funi omunye)
(Ng’funa wena wedwa)

Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Mmh)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Angeke ng’phinde, Ng’cel’ ung’buyise)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Bekuyiphutha, ngenze iphutha babe)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili

Kimi nawe sekuphelile, mmh
Hamba
Hamba juba lami, bayok’bona phambili
Sekuphelile mtakamama, mtakamama
Sekuphelile mtakamama, mtakamama
Sekuphelile mtakamama, mtakamama
Sekuphelile mtakamama, mtakamama

Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Mmh)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Angeke ng’phinde, Ng’cel’ ung’buyise)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Bekuyiphutha, ngenze iphutha babe)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili

MP3 DOWNLOAD

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*